Carayol.org

Where the sailor spends his hard-earned pay

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Az ördög és a gőgös lány (finn népmese)

 

Egy gőgös lány akart olyan férjet találni, aki nagyon gazdag lenne, akinek zöld lovai, zöld fogata és zöld ruhája lenne, azt akarta, hogy minden, amivel az a férfi rendelkezne, zöld lenne. Egyszer, amikor a lány megint a vágyáról beszélt, az ördög azt hallotta, amit szólt, és eldöntötte, kihasználja az alkalmat. Egy nagyon szép úrrá alakult át, zöld ruhákba felöltözött és zöld lovak egy büszke fogatán elment a házához a lánynak, akit feleségül kért. Amikor a lány látta, a férfinek mindene olyan volt, ahogy vágyta, nem kérette magát, hogy a felesége legyen. Utána elmentek, az ördög által hozott lovak és kocsi vitték őket. Amikor egy időt mendegéltek, az ördög így szólt a lánynak, neki soha sem szabad neki ellenállni, se róla rosszat mondani. Ha a lány róla rosszat mondana, az ördög ígérte, azonnal eltaszítja magától.

Aztán egy templomhoz érkeztek. Az ördög a fogatát megállította és a lánynak megparancsolta, hogy várja őt. A lány megígérte, hogy várja, és az ördög a templom felé indult, az ajtót kinyitotta és bement. Amikor a lány látta, nagyon meglepődött, hogy a férje a templomban hétköznap sem ment, és hogy annyira egyszerűen bejutott, az ajtók pedig el voltak reteszelve. A lány sokáig várt. Végre a férje a templomból visszajött és azt kérdezte: „Nagyon unatkoztál?” A lány szívesen igent felelt volna, de nem mert a férjjel szembehelyezkedni, azért azt mondta, nem unatkozott.

Folytatták az utat. Egy második templom is megjelent. Oda is bement az ördög, és megparancsolta, hogy a lány a kocsiban várja. A lány egy kicsit várt, de aztán eldöntötte, hogy az ablakon titokban átnéz, hogy mit csinál a férje. Odament és, amikor kipillant, azt látta, hogy a férje halottak csontjait eszi. Akkor a lány nagyon megijedt, elfutott a kocsiba és ott várta a férjét. Amikor visszajött, az ördög kérdezte: „Sokáig kellett-e várnod?” A lány mondta: „Dehogy!” Aztán a lányhoz visszamentek. Amikor a házhoz közel voltak, az ördög megállította a lovakot és kiszállt a kocsiból. A lány maradt és várta őt. Míg a lány a kocsiban várt, az ördög a lány bátyává alakult át, közeledett a lányhoz és így szólt: „Akkor, jó-e a férjed?” A lány nem mondott rosszat a férjéről, mert nem mert, ellenkezőleg azt mondta: „Igen, nagyon jó.” Az ördög elment és a lánynak a nővérévé alakult át. Visszajött a lányhoz és kérdezte: „Jó-e a férjed?” Ott is a lány egyszerűen mondta: „Hogyne, nagyon jó.” Aztán az ördög a lány apukájává alakult át, a lányhoz ment és kérdezte: „Jó férj-e ő?” Amikor az apukáját látta, a lány nagyon akarta az igazságot mondani, de attól félt, a férje hallaná és annyira haragudna, hogy megölné. Azért az apukájának is mondta: „Igen, nagyon jó.” Amikor az ördög azt hallotta, újra elment és a lánynak az anyukájává alakult át, a lányhoz visszament és kérdezte: „Jó férj-e ő?” Ennélfogva, az anyukáját látva, a lánynak nem sikerült tovább titkolóznia, és azt mondta: „Igen, jó, azonkívül, hogy halottak csontjait eszi.” Akkor az ördög visszaalakult ördöggé és kiabált: „Na az ördög vagyok és megeszlek téged!” És egyszerre bekapta a lányt és megette.

 

Fordította Martin Carayol, Varga Virág segítségével